Ngoại thất của xe ô tô gồm những bộ phận từ lớp vỏ xe, bánh xe, kính, gương, bộ tản nhiệt, cửa ngoài xe. Trong đó, mỗi bộ phận lại có một cách thức chăm sóc và thay thế đắt rẻ khác nhau. Tóm lại đây đa số là lớp vỏ ngoài của xe nhưng một số phụ tùng ngoại thất cũng có nhiệm vụ quyết định tới độ an toàn khi xe tham gia giao thông.