Bảng số điện thoại trên xe ô tô BT202

Thông tin chi tiết :- Số điện thoại của mình được dán trên mặt kính trước hoặc táp lô để...
100,000₫

Thông tin chi tiết :

- Số điện thoại của mình được dán trên mặt kính trước hoặc táp lô để người khác có thể dễ dàng liên hệ với lái xe, chủ xe nếu xe đó đỗ không đúng nơi qui định cũng nhưng việc đỗ xe của bạn làm ảnh hưởng tới mọi người trong khu vực . 

- Để lại số điện thoại là hành động của NGƯỜI VĂN MINH LỊCH SỰ, CÓ Ý THỨC TRONG VIỆC ĐỖ XE


Sản phẩm khác