Màng lọc HEPA Lifepro L318-AZ

Lọc sạch 99,99% bụi trong khí, với việc có thể giữ lại và lọc sạch các hạt bụi có kích...
170,000₫

Lọc sạch 99,99% bụi trong khí, với việc có thể giữ lại và lọc sạch các hạt bụi có kích cỡ rất nhỏ đến 0.0001 nm

Gồm 2 màng HEPA ở 2 bên

Sản phẩm khác