Dưới 500 triệu bạn sẽ có ngay 10 mẫu xe gia đình tốt nhất hiện nay

Trang AB (Mỹ) vừa qua đã công bố bình chọn 10 mẫu xe gia đình có giá bán dưới 22.000 USD (~ 510 triệu đồng) trong đó có: Toyota Corolla, Volkswagen Jetta, Honda Civic, Hyundai Elantra, Subaru Impreza, Kia Soul, Honda HR-V, Jeep Renegade, Nissan Sentra và Mazda CX-3. Cùng xem các mẫu xe này với phụ tùng ô tô Hàn Quốc MAST Sài Gòn nhé.

Xe Toyota Corolla 2018 - giá từ 18.600 USD (~ 433,5 triệu đồng)

Xe Toyota Corolla 2018 - giá từ 18.600 USD (~ 433,5 triệu đồng)

Xe Volkswagen Jetta 2019 - giá từ 18.545 USD (~ 432 triệu đồng)

Xe Volkswagen Jetta 2019 - giá từ 18.545 USD (~ 432 triệu đồng)

Xe Honda Civic 2018 - giá từ 18.940 USD (~ 441, 5 triệu đồng)

Xe Honda Civic 2018 - giá từ 18.940 USD (~ 441, 5 triệu đồng)Xe Hyundai Elantra 2018 - giá từ 16.950 USD (~ 395 triệu đồng)

Xe Hyundai Elantra 2018 - giá từ 16.950 USD (~ 395 triệu đồng)Xe Kia Soul 2018 - giá từ 16.200 USD (~ 377,6 triệu đồng)

 

Xe Kia Soul 2018 - giá từ 16.200 USD (~ 377,6 triệu đồng)

Xe Honda HR-V 2018 - giá từ 19.670 USD (~ 458,5 triệu đồng)

Xe Honda HR-V 2018 - giá từ 19.670 USD (~ 458,5 triệu đồng)

Xe Jeep Renegade 2018 - giá từ 18.445 USD (~ 430 triệu đồng)

Xe Jeep Renegade 2018 - giá từ 18.445 USD (~ 430 triệu đồng)

Xe Subaru Impreza 2018 - giá từ 18.495 USD (~ 431 triệu đồng)

Xe Subaru Impreza 2018 - giá từ 18.495 USD (~ 431 triệu đồng)

Xe Nissan Sentra 2018 - giá từ 16.990 USD (~ 396 triệu đồng)

Xe Nissan Sentra 2018 - giá từ 16.990 USD (~ 396 triệu đồng)

Xe Mazda CX-3 2019 - giá từ 21.790 USD (~ 507 triệu đồng)

Xe Mazda CX-3 2019 - giá từ 21.790 USD (~ 507 triệu đồng