Phụ tùng gầm xe ô tô rất quan trọng bao gồm các hệ thống truyền động, các chi tiết quan trọng dưới sàn xe và được chia thành 4 hệ thống chính gồm hệ thống phanh, hộp số, treo và lái. 
1 2 3 17