Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE ADMIN MAST SÀI GÒN
Vị trí tuyển dụngNhân viên hỗ trợ kinh doanh (Sale Admin)Số lượng01Mô tả công việc1. Mục tiêu: Phụ trách công việc hỗ trợ nhân viên kinh doanh 2. Trách nhiệm – Nhiệm vụ (Mô tả công việc):Hỗ trợ nhân viên Kinh doanh thị trường Hỗ trợ xây dựng kế hoạch...
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KHO (THU NHẬP TỪ 7-11TR)
1.  Nhiệm vụ (Mô tả công việc):Quản lý, giao nhận hàng hóa theo quy định -          Kiểm soát hàng hóa nhập vào kho: kiểm điếm số lượng, chất lượng hàng hóa đúng theo đơn đặt hàng, hàng hóa không gãy vỡ, thiếu vỏ hộp,…báo cáo cho đơn vị cung cấp...