Liên hệ

Trụ sở chính:

Số 151D, Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: (028) 38 325 325 Hotline: 1800 1539

Fax: 028 54 306 898 , Email: mast@mast.com.vn