Quy định và mức thu lệ phí trước bạ ô tô mới nhất 2022

Theo Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, trong vòng 3 năm kể từ ngày 1/3/2022, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin là 0%. Chính sách mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng khi lựa chọn sử dụng loại phương tiện xanh này. Để xe ô tô đủ điều kiện lăn bánh, ngoài khoản giá niêm yết, chủ sở hữu phương tiện phải đóng thêm một số loại phí bắt buộc khác, trong đó có lệ phí trước bạ.

Quy định và mức thu lệ phí trước bạ ô tô mới nhất 2022

1. Lệ phí trước bạ là gì?

Lệ phí hay lệ phí trước bạ là một loại phí được ấn định mà cá nhân, tổ chức bắt buộc phải nộp cho cơ quan nhà nước phục vụ cho việc quản lý, cung cấp dịch vụ công do nhà nước quy định. Khoản phí này được áp dụng cho một số đối tượng được quy định tại Điều 3 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/1/2022, thay thế Nghị định 140/2016/NĐ-CP.

Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP thì ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô là đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Do đó, đây là loại phí bắt buộc mà người mua bán/chuyển nhượng xe ô tô cần nộp cho cơ quan nhà nước nếu muốn đưa phương tiện vào sử dụng.

2. Quy định và mức thu lệ phí trước bạ ô tô mới nhất

Mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

2.1. Mức đóng lệ phí trước bạ đối với tổ chức, cá nhân mua ô tô mới

Lệ phí trước bạ dành cho ô tô mới đăng ký lần đầu được tính theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ ô tô = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ (%)

Trong đó:

  • Giá tính lệ phí trước bạ: Được quy định tại Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, áp dụng cụ thể đối với từng loại xe.

  • Mức thu lệ phí trước bạ: Được quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, áp dụng với từng loại xe. Cụ thể như sau: 

Ô tô chở người không quá 9 chỗ ngồi, bao gồm cả xe con pick-up ( Mức thu lệ phí trước bạ 10%)

- Ô tô pick-up chở hàng có khối lượng chuyên chở hàng hóa được cấp phép nhỏ hơn 950kg và không quá 5 chỗ ngồi;

- Ô tô tải VAN (tức là loại xe tải nhỏ có khoang sau dùng để chở người hoặc hàng hóa) được cấp phép khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 950 kg ( Mức thu lệ phí trước bạ 6%)

- Ô tô điện chạy pin từ ngày 1/3/2022 đến 28/2/2025 ( Mức thu lệ phí trước bạ 0%)

0%

- Ô tô điện chạy pin từ ngày 1/3/2025 đến 28/2/2027 ( Mức thu lệ phí trước bạ 50% mức thu đối với xe xăng có cùng số chỗ ngồi)

 Mức đóng lệ phí trước bạ đối với tổ chức, cá nhân mua ô tô mới

Khoản 2 Điều 14 Nghị định 10/2022/NĐ-CP cũng đề cập tới những lưu ý quan trọng về quy định lệ phí trước bạ mới có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2022, cụ thể như sau:

  • Mức thu lệ phí trước bạ với ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi và giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy thực hiện theo quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính cho đến khi có thông báo mới.

  • Thực hiện mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện chạy pin theo quy định được ban hành tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP.

  • Thực hiện mức thu lệ phí trước bạ với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo quy định được ban hành tại Nghị định 103/2021/NĐ-CP, thời gian áp dụng đến hết ngày 31/5/2022.

2.2. Mức thu lệ phí trước bạ đối với với tổ chức, cá nhân mua ô tô đã qua sử dụng

Lệ phí trước bạ đối với ô tô đã qua sử dụng được tính theo công thức:

                           Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ X 2%

Trong đó: 

  • Mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại ô tô cũ là 2%, phạm vi áp dụng trên toàn quốc.

  • Giá tính lệ phí trước bạ ô tô đã qua sử dụng là giá trị còn lại của phương tiện tính đến thời điểm chuyển nhượng. Trong đó, tỷ lệ % giá trị còn lại được xác định theo thời gian vận hành thực tế, cụ thể như sau:

Số năm sử dụng

Giá trị còn lại

- Dưới 1 năm (Giá trị còn lại 90%)

- Từ 1 - 3 năm (Giá trị còn lại 70%)

- Từ 3 - 6 năm (Giá trị còn lại 50%)

- Từ 6 - 10 năm (Giá trị còn lại 30%)

- Trên 10 năm (Giá trị còn lại 20%)

Như vậy, bắt đầu từ ngày 1/3/2022, lệ phí trước bạ ô tô đã có sự thay đổi đáng kể. Do đó, khách hàng có nhu cầu mua xe cần cập nhật, nắm bắt thông tin để có căn cứ dự toán chi phí lăn bánh chính xác.

3. Chính sách miễn, giảm lệ phí trước bạ xe ô tô điện

Chính sách miễn, giảm lệ phí trước bạ xe ô tô điện

Một trong những thay đổi đáng chú ý tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP là quy định về mức thu lệ phí trước bạ ô tô điện chạy pin trong thời gian 5 năm kể từ ngày 1/3/2022 - 28/2/2027, cụ thể:

- Từ ngày 1/3/2022 - 28/2/2025: Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 0%.

- Từ ngày 1/3/2025 - 28/2/2027: Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin từ 9 chỗ ngồi trở xuống bằng 50% mức thu lệ phí trước bạ của xe xăng có cùng số chỗ ngồi. 

Như vậy, từ nay đến hết tháng 2/2025, xe ô tô điện dưới 9 chỗ ngồi được miễn 100% lệ phí trước bạ khi đăng ký lần đầu. Mức thu phí trước bạ trong 2 năm tiếp theo chỉ bằng 50% so với xe xăng. Chính sách này góp phần tạo lợi thế cạnh tranh cho ô tô điện tại thị trường nội địa, đồng thời giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đáng kể khi mua xe