Bạc biên, 1 cổ trục dùng xe Grand I10 14

Bạc biên, 1 cổ trục dùng xe Grand I10 14Mã sản phẩm: 2306003030Hãng sản xuất: Mobis chính hãng Hàn QuốcLoại xe...
90,000₫

Bạc biên, 1 cổ trục dùng xe Grand I10 14

Mã sản phẩm: 2306003030
Hãng sản xuất: Mobis chính hãng Hàn Quốc
Loại xe sử dụng: Xe Accent 11MY, Accent 15. Grand I10 14. Grand I10 17, I20 15 - Active, Morning 15

Bạc biên, 1 cổ trục mã 2306003030 là hàng chính hãng Mobis. Được sử dụng cho xe Accent 11MY, Accent 15. Grand I10 14, I20 15 - Active, Morning 11MY, Morning 15.

MAST Sài Gòn hệ thống phân phối Phụ tùng ô tô Hàn Quốc chính hãng bảo hành 1 năm cả lỗi người dùng.