Hệ thống phụ tùng ô tô MAST thực hiện tiêm phòng vắc xin Covid -19

Hệ thống phụ tùng ô tô Mast đã tổ chức tiêm Vắc xin phòng chống Covid - 19 trên toàn hệ thống từ Hà Nội cho đến TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiêm, mỗi cá nhân được khám sàng lọc và tư vấn chỉ định trước khi tiêm để đảm bảo những điều kiện tốt nhất về sức khỏe cho việc tiêm chủng.

Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin phòng Covid-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đủ liều lượng có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc bệnh. Sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh cần thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch.

Có thể thấy Hệ thống phụ tùng ô tô MAST đang hết sức chủ động trong việc giúp giảm thiểu số người có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Hệ thống phụ tùng ô tô MAST – Quyết tâm chiến thắng đại dịch

g đại dịch COVID-19