Màng lọc Fiber Lifepro L388-AP

Thông tin chi tiết : Lọc sạch 99,99% bụi trong khí, với việc có thể giữ lại và lọc sạch các...
Liên hệ

Thông tin chi tiết : 

Lọc sạch 99,99% bụi trong khí, với việc có thể giữ lại và lọc sạch các hạt bụi có kích cỡ rất nhỏ nhất

Kích thước : 42x27x 0,05 cm

Sản phẩm khác