Màng lọc HEPA Lifero L366-AP

Thông tin chi tiết  Lọc sạch 99,99% bụi trong khí, với việc có thể giữ lại và lọc sạch các hạt...
Liên hệ

Thông tin chi tiết 

 

Lọc sạch 99,99% bụi trong khí, với việc có thể giữ lại và lọc sạch các hạt bụi có kích cỡ rất nhỏ đến 0.0001 nm

Gồm 2 màng : màng HEPA và màng lọc than hoạt tính

Sản phẩm khác