Màng lọc HEPA Lifero L366-AP

Lọc sạch 99,99% bụi trong khí, với việc có thể giữ lại và lọc sạch các hạt bụi có kích...
180,000₫

 Lọc sạch 99,99% bụi trong khí, với việc có thể giữ lại và lọc sạch các hạt bụi có kích cỡ rất nhỏ đến 0.0001 nm

Gồm 2 màng : màng HEPA và màng lọc than hoạt tính

Sản phẩm khác